امروز:

اعمال و نمازهای شب نیمۀ شعبان وروزهای بعد از آن

   اعمال شب نیمۀ شعبان

شب نیمۀ شعبان از لیالی ممتاز میباشد از امام  پنجم از فضل ان  سئوال  شد فرمود انشب  بعد از لیله القدر برترین شبها است  دز آن شب  خداوند  به بندگان  فضل خود را میبخشد  وایشان را بمن  وکرمش  بیامرزد  پس  بتقرب  خدا  در آن شب  بکوشید  که خدا قسم  یاد  کرده  بذات  مقدس  خود  در آن شب  سائلی را  از در گاهش ناامید  نکند  تازمانیکه  معصیت  نخواهد  وآن شبی  است  که  حقتعالی  برای  ما قرار داده  مقابل  شب قدر یکه  برای  پیغمبر  قرار  داده  پس در عبادت  ودعابکوشید  ومزید شرافت است  ولادت  صاحب الزمان  امام الانس والجان  که در سنۀ 255 هجری قمری  در سر من رای متولد شد .

 اعمال شب نیمۀ شعبان

1-غسل که باعث تخفیف کناهانست.

 2توبۀ از گناه .

 3 شبرا بعبادت  بسر برد وکارهائیکه  پیغمبر وائمۀ اطهار کرده اند بکند.

 

 

   عبادت پیغمبر در آن شب

امام صادق (ع) فرمود رسولخدا شب نیمۀ شعبانی  نزد عایشه بود همینکه نصف شب  شد از رختخواب  برای  عبادت برخواست  پس از چند لحظه  عایشه  بیدار شد دید پیغمبر  بیرون  شده غیرت زنانه او را گرفت  گمان  کرد که حضرت  پیش  بعضی از زنان  خود رفته  خود را در   چادر پیچید  بخدا قسم تار آن مو وپود آن را ازکرک شتر  بود  ودر حجرات  زوجات  جستجوی رسولخدا میکرد ناگاه  دید آنحضرت  در سجده  است  مثل  جامۀایکه بر زمین چسپیده شنید آنحضرت  در سجده  میگوید (( سجد لک  سوادی وخیالی وآمن بک فوءادی هذه  یدای  وما  جنیته علی نفسی  یا عظیم ترجی لکل  عظیم  اغفرلی العظیم  فانه لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم  )). پس سر مبارک  خودرا بلند نمود ودوباره بسجده رفت  عایشه شنید  آنحضرت میگوید:اعوذ بوجهک الذی اضائت له السموات والارضون  واتکشفت له  الظلمات  وصلح  علیه امر الاولین والاخرین  من فجاءت  نقمتک و من تحویل  عافیتک  ومن زوال نعمتک  اللهم ارزقنی  قلبا تقیا نقیا ومن  الشرک بریئا لاکافرا ولا شقیا .بعد دو طرف صورت  خودرا  بر خاک  نهاده  وگفت : عفرت وجهی فی التراب وحق لی ان اسجد لک .

وچون  حضرت خواست  بر گردد عایشه  بسوی رختخواب خود شتافت  رسول خدا  آمد دید عایشه نفس میزند فرمود این نفس زدن  چیست مگر ندانستۀ امشب  چه شبی است  شب نیمۀ شعبانست  که در آن روزیها  قسمت می گردد و اجلها و روندگان بحج  در آن نوشته  میشود  وهمانا  خدای تعالی  در این شب از خلق خود  میآمرزد  بیشتر از عدد  موهای بزهای  قبیلۀ کلب  وملائکۀ خود را از آسمان به زمین مکه  میفرستد .

صد بار بگویید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر . تا خدای تعالی گناهان گذشته اش را بیامرزد و حاجات دنیا وآخرتش را بر آورد .

دعای کمیل را بخوانید که در این شب وارد شده.

 ابو یحیی گوید به مولایم امام صادق(ع) گفتم بهترین دعا در این شب کدام است فرمود چون نماز عشاء را کردی دو رکعت نماز کن در رکعت اول بعد از حمد سورۀ کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ توحید را بخوانید و بعد از سلام 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و34 بار الله اکبر بگو بعد دعای (یا من ایه ملجاء العباد.....)  بخوان که در مفاتیح الجنان می باشد و در سجده 20 بار یا رب و 7 بار یا الله و 7 بار لا حول و لا قوةِ الا بالله و 10 بار ماشاءالله و 10 بار لا قوةِ الا بالله بعد صلوات بفرست وحاجت خود را بخواه والله اگر با این عمل به عدد قطرات بارن حاجت خواهی خداوند به کرم عمیم و فضل جسیم خود آنها را به تو می رساند

نمازهای شب نیمۀ شعبان

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10 بار توحید بعد از سلام 10 بار یا رب اغفر لنا و 10 بار یا رب ارحمنا و 10 بار یا رب تب علینا و 21 توحید بخوانید و 10 بار بگویید سبحان الذی یحیی الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شئ قدیر.

نمازی دیگر

چهار رکعت نماز که سی نفر از اصحاب امام صادق (ع) آن را از آن حضرت روایت کرده اند و در هر رکعتی بعد از حمد صد بار توحید بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند : اللهم انی الیک فقیر و من عذابک خائف مستجیر اللهم لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی و لا تجهد بلایی و لا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برحمتک من عذابک و اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جلّ ثنائک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون

این نماز 74 هزار گناه را می برد

ابن بابویه از حضرت امام حسن مجتبی (ع) روایت کرده که جبرئیل (ع) بر حضرت رسول(ص) نازل شد و گفت یا محمد امت خود را امر کن که در شب نیمۀ شعبان ده رکعت نماز کنند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخوانند پس به سجده روند و در سجده گویند: اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیاضی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فأنه لایغفر غیرک یا عظیم . پس هر کس این عمل را به جا آورد خداوند 74 هزار گناه را از او محو کنند ومانند آن حسنه در نامۀ عمل او بنویسد و از پدر و مادرش هفتاد هزار گناه را محو نماید.

نمازی دیگر عامه و خاصه از آن حضرت روایت کرده اند که فرمود شب نیمۀ شعبان در خواب دیدم جبرئیل )ع) بر من نازل شد و گفت ای محمد آیا در این شب به خواب مروی؟ گفتم این چه شبی است گفت شب نیمۀ شعبان است پس مرا برخیزانید و به سوی قبرستان بقیع برد و گفت سر به سوی آسمان بلند کن این شبی است که درهای آسمان گشوده می شود یعنی درهای رحمت و درهای آمرزش گناهان و درهای فضل و احسان و درهای توبه و درهای نعمت و درگاه جود و بخشش ، و خداوند از بندگان در این شب به عدد موهای چهار پایان و پشمهای آنها می آمرزد ای محمد هر که در این شب صد رکعت نماز بخواند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخواند و چون از همه فارغ شود ده بار آیۀ الکرسی و ده بار حمد و صد بار سبحان الله گوید حق تعالی صد گناه کبیرۀ مهلکه او را بیامرزد و بعدد هر سوره و تسبیح قصری در بهشت به او عطا کند و شفاعت او را در حق صد نفر از اهل خانۀ او و خویشانش قبول کندو او را در ثواب شهداء شریک کند و ثواب روزه داران اینماه و عبات کنندکان این ماه را به او عطا کند و بدون اینکه از مزد آنها چیزی کم کند پس این شب را احیاء کن ای محمد امت خود را امر کن.

 نماز جعفر در شب پانزدهم

حسن بن فضال گفت ازحضرت امام رضا(ع) از شب پانزدهم شعبان پرسیدم فرمود آن شبی است که خداوند در آن بندگانی از آتش دوزخ می رهاند و در آن گناهان بزرگ را می آمرزد عرض کردم آیا در آن نماز بیشتری بر سایر شبها هست فرمود در آن نیست جز چیزی که وظیفه باشد و ولی اگر دوست داری در آن عملی انجام دهی بر تو باد به نماز جعفر بن ابی طالب و در آن شب ذکر خدا و استغفار زیاد کن زیرا پدرم می فرمود در آن دعا مستجاب است .

16 – نماز شب شانزدهم: سید اجل ابن طاووس علیه الرحمه از رسول خدا روایت کرده که هر کس در شب شانزدهم شعبان دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیۀ الکرسی و یازده بار توحید بخواند به من فرمود هر کس این دو رکعت را بخواند به او عطا کنم مثل آنچه بر نبوت تو بخشم و برای او در بهشت هزار قصر بنا می شود.

17 – آمرزش است : فرمود هر که در شب هفدهم دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد هفتاد و یک بار توحید بخواند و چون فارغ شود 70 بار استغفار کند از جای خود بر نخیزد جز آنکه خداوند او را بیامرزد و بر وی گناهی نوشته نمی شود

18- این نماز شقاوت را می برد : فرمود هر که در شب هجدهم ده رکعت نماز گذارد هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار توحید را بخواند خداوند هر حاجت که در این شب خواسته باشد برآورد و اگر شقی باشد خداوند او را سعید گرداند و اگر در آن سال بمیرد شهید می میرد.

19- برای والدین نافع است: فرمود هر در شب نوزدهم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار (قل اللهم مالک الملک............... بغیر حساب) از آیۀ 26 و 27 از سورۀ آل عمران بخواند خداوند گناهان گذشته و آیندۀ او را می آمرزد و آنچه نماز بعد از آن گذارد قبول می کند و اگر والدین او در آتش باشند آزاد نماید.

20- جای خود را در بهشت می بیند : فرمود هر که در شب بیستم چهار رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار ( اذا جاء نصرالله و الفتح......) بخواند به آن خدایی که مرا به حق فرستاده از دنیا نرود مگر آنکه مرا در خواب ببیند و جای خود را در بهشت می بیند و با کرام برره محشور می شود.

21- نماز شب بیست و یکم :فرمود هر که در شب بیست و یکم هشت رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند خداوند به عدد ستارگان آسمان برای او حسنات نویسد و به عدد آن درجات بلند کند و سیئات محو نماید.

22- نماز شب بیست و دوم : فرمود هر که در شب بیست و دوم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های کافرون و توحید را پانزده بار بخواند  خداوند نام او را در اسماء صدیقین می نویسد و در روز قیامت در زمرۀ مرسلین می آید و او در پناه پروردگار باشد.

23- شرح صدر در این نماز است : فرمود هر که در شب بیست و سوم سی رکعت ( هر دو رکعت به یک سلام) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار سورۀ زلزال بخواند خداوند غل و غش را از دل او بر دارد و از جمله کسانمی باشد که خداوند شرح صدر برای آنها از اسلام عطا نموده و محشور می شود در حالی که روی او مانند بدر باشد.

24- با این نماز خود را از آتش برهانید: فرمود هر که در شب بیست وچهارم دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار اذا جاء نصر الله و الفتح را بخواند او را به آزاد کردن از آتش و از عذاب قبر و حساب آسان و زیارت و نوح و پیغمبران و شفاعت گرامی بدارد.

25-شب بیست و پنجم : فرمود هر کس در این شب ده رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد یک بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند ثواب آمرین به معروف و ناهین از منکر و مزد هفتاد پیغمبر به او می بخشد.

26- نماز شب بیست و ششم : فرمود هر که در این شب ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد ده بار (آمن الرسول.........) آیه285 از سورۀ بقره  بخواند خداوند او را از آفات دنیا و آخرت معاف کند و در روز قیامت شش نور به او بخشد .

27- نماز شب بیست و هفتم : فرمود هرکس در این شب دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی ( سبح اسم ربک.......) بخواند خداوند هزار هزار حسنه برای او می نویسد و هزار هزار سیئه از او محو نماید و هزار هزار درجه بلند فرماید و تاجی از نور ب سرش می گذارد.

28- نماز شب بیست و هشتم: فرمود هر کس در این شب چهار رکعت نماز گذارد (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند از قبر برخیزد در حالی که رویش مانند بدر باشد و خداوند اهوال روز قیامت را از وی دفع کند .

29- نماز شب بیست و نهم : فرمود هر که در شب بیست و نهم ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام)  بعد از حمد ده بار( الهیکم التکاثر....) و ده بار سورۀ فلق و ده بار سورۀ الناس و ده بار سورۀ توحید بخواند خداوند مزد مجتهد به او بخشد ومیزانش سنگین و حسابش سبک و مثل برق خاطف از صراط می گذرد.

30- نماز شب سی ام شعبان: فرمود هر کس در شب سی ام دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی بخواند و چون فارغ شود صد بار صلوات بفرستد قسم به خدایی که  مرا به حق به نبوت فرستاده خداوند برای او در جنة النعیم هزار هزار شهر بلند می کند و اگر اهل آسمانها و زمین به شمردن مزد آن گرد آیند قادر نمی شوند و خداوند هزار حاجت او را بر آورد.

 

 نماز جمعۀ آخر شعبان

جمعۀ آخر شعبان  ما بین نماز ظهر وعصر هشت  رکعت  نماز بخواند (هر دو رکعت به یک سلام)  در هر رکعت  بعد از حمد پنج بار سورۀ قدر وپنج بار توحید و پنج بار  الم نشرح بعد از همه یک بار  این دعا را بخواند :اللهم یا اکرم من کل کریم  ویا اسرع مجیب ویا اقرب سمیع اشرکنی فی جمیع ما اعطیت عبادک فی هذا الیوم  وما قبله  وما بعده  بحق محمد وآله واصحابه  وبحق القران العظیم  آمین آمین برحمتک یا ارحم   الراحمین .وسزاوار است  جمعۀ آخر شعبان  انسان در دعا  واستغفار وتوبه وانابه کوشش کند.

دعای روزهای آخر شعبان: در روایت است که هر کس سه روز آخر شعبان را روزه بگیرد و به رمضان وصل کند حق تعالی ثواب روزۀ دو ماه متوالی برایش می نویسد و آخرهای شعبان این دعا را زیاد بخواند اَللهُمَّ اِن لَم تَکُن غَفَرتَ لَنا فیما مضی مِن شَعبانٍ فَاغفِرلَنا فیما بَقِیَ مِنهُ همانا که خداوند در این ماه آزاد می کند بنده های بسیار را از آتش به حرمت ماه رمضان... 

 

 


نوشته شده در : سه شنبه 4 تیر 1392  توسط : لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد.    نظرات() .

College Planning
شنبه 27 مهر 1398 08:38 ب.ظ
In line with non-academic requirements, a program admission session, writing check and English proficiency will likely be considered within the admissions process.
This take a look at requires college students to solve problems with the abilities they got from
high school. This is by far one of the best online sites for highschool college students.
Perhaps in some elements of the USA the federal government
was destroying foodstuff to keep costs excessive.
But, if you are looking to plan to serve people by way of the government departments, this
is simply absolute for you. If you're absorbed in accepting a socially amenable career, you'll
be able to decide to plan for NGOs and all-embracing organizations who plan in this sector.
In case you are planning to enter this lucrative sector of the business, you'll have to be properly informed and
up-to-date on the newest expertise as a result of it is, undoubtedly, a cutthroat business.
Other career choices for MBA graduates cowl - Commercial Cyberbanking Careers, Money Management, Financial Planning and Real Estate, and many others.
Every area requires professionals to acquaint and promote their appurtenances and providers.
Macroeconomic indicators can be utilized to certain extent to predict feasibility of
major commercial projects, however the truth is uncertainty
remains key to any choice making.
Sửa Điều Hòa Ở Thanh Trì
دوشنبه 7 مرداد 1398 03:26 ب.ظ
2.4 Dỡ thi công điều hòa tại nhà Thanh Xuân.
sữa ensure đức
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:51 ب.ظ
Ensure Đức sở hữu vị vani phệ ngậy, đủ chất cao.
sữa ensure đức
یکشنبه 6 مرداد 1398 12:09 ب.ظ
Câu trả lời là: Sữa Ensure Đức rất
tuyệt.
Sua Dieu Hoa Thanh Tri
شنبه 5 مرداد 1398 04:43 ق.ظ
Công ty sửa tại mái ấm triệt nhằm, bách bệnh.
lap dat camera tai ha noi
جمعه 4 مرداد 1398 10:19 ب.ظ
Lợi ích Khi lắp ráp camera - Giải pháp giám sát từ
xa.
has anyone used grinh to buy viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Its such as you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, like you wrote the e book in it or something. I feel that you simply can do with a few p.c. to power the message house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I'll certainly be back.
viagra tiger
شنبه 18 خرداد 1398 12:22 ب.ظ

Thanks for finally writing about > %blog_title% < Liked it!
https://www.indian-coins.com/commemorativecoins/
شنبه 31 فروردین 1398 05:45 ق.ظ
日本最大級スーパーコピーブランド、スーパーコピー時計、バッグ、財布(N級品)激安通販専門店
https://www.sheetplantassociation.com/content/cookies
شنبه 31 فروردین 1398 05:44 ق.ظ
スーパーコピーブランド服メンズ,レディース
buy viagra online
جمعه 30 فروردین 1398 06:54 ب.ظ
Simply wish to say your article is as amazing.
The clearness for your submit is just nice and i could suppose you're a professional
on this subject. Fine along with your permission allow me to seize your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks one million and please carry on the enjoyable work.
معرفی فروشگاه دستگاه جوجه کشی
یکشنبه 30 دی 1397 01:26 ب.ظ
salam
кредит быстро на карту
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:05 ق.ظ
кредит 100 одобрение украина
займ онлайн на карту круглосуточно украина
кредит онлайн на банковскую карту украина круглосуточно
деньги на карту онлайн срочно
онлайн микрозайм в украине без поручителей
кредит онлайн на карточку любого банка
украины
кредит срочно без отказов онлайн
fit 4 u фитнес резинки
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:37 ب.ظ
лучшая фирма фитнес резинка
купить фитнес резинку toredo
резинка для фитнеса украина
где купить резинки для фитнеса киев
фитнес резинки украина
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 04:22 ق.ظ
No matter if some one searches for his required thing, thus
he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
What is distraction osteogenesis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:47 ب.ظ
I have to thank you for the efforts you have put in penning this
website. I'm hoping to see the same high-grade content by you in the
future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now
;)
rachaelzolinski.wordpress.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 09:01 ب.ظ
Awesome things here. I'm very happy to peer your article.
Thanks a lot and I am having a look forward to contact you.
Will you please drop me a e-mail?
Jocelyn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:27 ق.ظ
I every time emailed this web site post page to
all my associates, for the reason that if like to read it afterward my contacts will too.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:05 ب.ظ
It's actually a great and helpful piece of info.
I am happy that you shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:18 ق.ظ
This paragraph is in fact a fastidious one it helps new web viewers, who
are wishing for blogging.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:36 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but
I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for
my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:35 ب.ظ
Terrific post however , I was wanting to know if you
could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little
bit more. Thank you!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:57 ق.ظ
Wow, this piece of writing is nice, my sister is analyzing these things, therefore I am
going to inform her.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 02:25 ب.ظ
After exploring a number of the blog posts on your website,
I honestly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage
list and will be checking back in the near future.
Take a look at my web site as well and tell me your opinion.
مونالیزا
جمعه 21 تیر 1392 03:10 ب.ظ
عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم
به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست
فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک
سلام دوست عزیز
وب پرمحتوایی دارید..امیدوارم موفق باشید و از لحظه لحظه ی
این ماه عزیز نهایت استفاده رو ببرید..خوشحال میشم به منم سری بزنید و نظرتون و درمورد وبم بدین
اگر با تبادل لینك موافقید من و با نام از روی پلك شب لینك كنید وخبربدین با چه نامی لینكتون كنم.
التماس دعا

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو