امروز:

اعمال و نمازهای شب نیمۀ شعبان وروزهای بعد از آن

   اعمال شب نیمۀ شعبان

شب نیمۀ شعبان از لیالی ممتاز میباشد از امام  پنجم از فضل ان  سئوال  شد فرمود انشب  بعد از لیله القدر برترین شبها است  دز آن شب  خداوند  به بندگان  فضل خود را میبخشد  وایشان را بمن  وکرمش  بیامرزد  پس  بتقرب  خدا  در آن شب  بکوشید  که خدا قسم  یاد  کرده  بذات  مقدس  خود  در آن شب  سائلی را  از در گاهش ناامید  نکند  تازمانیکه  معصیت  نخواهد  وآن شبی  است  که  حقتعالی  برای  ما قرار داده  مقابل  شب قدر یکه  برای  پیغمبر  قرار  داده  پس در عبادت  ودعابکوشید  ومزید شرافت است  ولادت  صاحب الزمان  امام الانس والجان  که در سنۀ 255 هجری قمری  در سر من رای متولد شد .

 اعمال شب نیمۀ شعبان

1-غسل که باعث تخفیف کناهانست.

 2توبۀ از گناه .

 3 شبرا بعبادت  بسر برد وکارهائیکه  پیغمبر وائمۀ اطهار کرده اند بکند.

 

 

   عبادت پیغمبر در آن شب

امام صادق (ع) فرمود رسولخدا شب نیمۀ شعبانی  نزد عایشه بود همینکه نصف شب  شد از رختخواب  برای  عبادت برخواست  پس از چند لحظه  عایشه  بیدار شد دید پیغمبر  بیرون  شده غیرت زنانه او را گرفت  گمان  کرد که حضرت  پیش  بعضی از زنان  خود رفته  خود را در   چادر پیچید  بخدا قسم تار آن مو وپود آن را ازکرک شتر  بود  ودر حجرات  زوجات  جستجوی رسولخدا میکرد ناگاه  دید آنحضرت  در سجده  است  مثل  جامۀایکه بر زمین چسپیده شنید آنحضرت  در سجده  میگوید (( سجد لک  سوادی وخیالی وآمن بک فوءادی هذه  یدای  وما  جنیته علی نفسی  یا عظیم ترجی لکل  عظیم  اغفرلی العظیم  فانه لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم  )). پس سر مبارک  خودرا بلند نمود ودوباره بسجده رفت  عایشه شنید  آنحضرت میگوید:اعوذ بوجهک الذی اضائت له السموات والارضون  واتکشفت له  الظلمات  وصلح  علیه امر الاولین والاخرین  من فجاءت  نقمتک و من تحویل  عافیتک  ومن زوال نعمتک  اللهم ارزقنی  قلبا تقیا نقیا ومن  الشرک بریئا لاکافرا ولا شقیا .بعد دو طرف صورت  خودرا  بر خاک  نهاده  وگفت : عفرت وجهی فی التراب وحق لی ان اسجد لک .

وچون  حضرت خواست  بر گردد عایشه  بسوی رختخواب خود شتافت  رسول خدا  آمد دید عایشه نفس میزند فرمود این نفس زدن  چیست مگر ندانستۀ امشب  چه شبی است  شب نیمۀ شعبانست  که در آن روزیها  قسمت می گردد و اجلها و روندگان بحج  در آن نوشته  میشود  وهمانا  خدای تعالی  در این شب از خلق خود  میآمرزد  بیشتر از عدد  موهای بزهای  قبیلۀ کلب  وملائکۀ خود را از آسمان به زمین مکه  میفرستد .

صد بار بگویید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر . تا خدای تعالی گناهان گذشته اش را بیامرزد و حاجات دنیا وآخرتش را بر آورد .

دعای کمیل را بخوانید که در این شب وارد شده.

 ابو یحیی گوید به مولایم امام صادق(ع) گفتم بهترین دعا در این شب کدام است فرمود چون نماز عشاء را کردی دو رکعت نماز کن در رکعت اول بعد از حمد سورۀ کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ توحید را بخوانید و بعد از سلام 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و34 بار الله اکبر بگو بعد دعای (یا من ایه ملجاء العباد.....)  بخوان که در مفاتیح الجنان می باشد و در سجده 20 بار یا رب و 7 بار یا الله و 7 بار لا حول و لا قوةِ الا بالله و 10 بار ماشاءالله و 10 بار لا قوةِ الا بالله بعد صلوات بفرست وحاجت خود را بخواه والله اگر با این عمل به عدد قطرات بارن حاجت خواهی خداوند به کرم عمیم و فضل جسیم خود آنها را به تو می رساند

نمازهای شب نیمۀ شعبان

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10 بار توحید بعد از سلام 10 بار یا رب اغفر لنا و 10 بار یا رب ارحمنا و 10 بار یا رب تب علینا و 21 توحید بخوانید و 10 بار بگویید سبحان الذی یحیی الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شئ قدیر.

نمازی دیگر

چهار رکعت نماز که سی نفر از اصحاب امام صادق (ع) آن را از آن حضرت روایت کرده اند و در هر رکعتی بعد از حمد صد بار توحید بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند : اللهم انی الیک فقیر و من عذابک خائف مستجیر اللهم لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی و لا تجهد بلایی و لا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برحمتک من عذابک و اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جلّ ثنائک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون

این نماز 74 هزار گناه را می برد

ابن بابویه از حضرت امام حسن مجتبی (ع) روایت کرده که جبرئیل (ع) بر حضرت رسول(ص) نازل شد و گفت یا محمد امت خود را امر کن که در شب نیمۀ شعبان ده رکعت نماز کنند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخوانند پس به سجده روند و در سجده گویند: اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیاضی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فأنه لایغفر غیرک یا عظیم . پس هر کس این عمل را به جا آورد خداوند 74 هزار گناه را از او محو کنند ومانند آن حسنه در نامۀ عمل او بنویسد و از پدر و مادرش هفتاد هزار گناه را محو نماید.

نمازی دیگر عامه و خاصه از آن حضرت روایت کرده اند که فرمود شب نیمۀ شعبان در خواب دیدم جبرئیل )ع) بر من نازل شد و گفت ای محمد آیا در این شب به خواب مروی؟ گفتم این چه شبی است گفت شب نیمۀ شعبان است پس مرا برخیزانید و به سوی قبرستان بقیع برد و گفت سر به سوی آسمان بلند کن این شبی است که درهای آسمان گشوده می شود یعنی درهای رحمت و درهای آمرزش گناهان و درهای فضل و احسان و درهای توبه و درهای نعمت و درگاه جود و بخشش ، و خداوند از بندگان در این شب به عدد موهای چهار پایان و پشمهای آنها می آمرزد ای محمد هر که در این شب صد رکعت نماز بخواند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخواند و چون از همه فارغ شود ده بار آیۀ الکرسی و ده بار حمد و صد بار سبحان الله گوید حق تعالی صد گناه کبیرۀ مهلکه او را بیامرزد و بعدد هر سوره و تسبیح قصری در بهشت به او عطا کند و شفاعت او را در حق صد نفر از اهل خانۀ او و خویشانش قبول کندو او را در ثواب شهداء شریک کند و ثواب روزه داران اینماه و عبات کنندکان این ماه را به او عطا کند و بدون اینکه از مزد آنها چیزی کم کند پس این شب را احیاء کن ای محمد امت خود را امر کن.

 نماز جعفر در شب پانزدهم

حسن بن فضال گفت ازحضرت امام رضا(ع) از شب پانزدهم شعبان پرسیدم فرمود آن شبی است که خداوند در آن بندگانی از آتش دوزخ می رهاند و در آن گناهان بزرگ را می آمرزد عرض کردم آیا در آن نماز بیشتری بر سایر شبها هست فرمود در آن نیست جز چیزی که وظیفه باشد و ولی اگر دوست داری در آن عملی انجام دهی بر تو باد به نماز جعفر بن ابی طالب و در آن شب ذکر خدا و استغفار زیاد کن زیرا پدرم می فرمود در آن دعا مستجاب است .

16 – نماز شب شانزدهم: سید اجل ابن طاووس علیه الرحمه از رسول خدا روایت کرده که هر کس در شب شانزدهم شعبان دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیۀ الکرسی و یازده بار توحید بخواند به من فرمود هر کس این دو رکعت را بخواند به او عطا کنم مثل آنچه بر نبوت تو بخشم و برای او در بهشت هزار قصر بنا می شود.

17 – آمرزش است : فرمود هر که در شب هفدهم دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد هفتاد و یک بار توحید بخواند و چون فارغ شود 70 بار استغفار کند از جای خود بر نخیزد جز آنکه خداوند او را بیامرزد و بر وی گناهی نوشته نمی شود

18- این نماز شقاوت را می برد : فرمود هر که در شب هجدهم ده رکعت نماز گذارد هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار توحید را بخواند خداوند هر حاجت که در این شب خواسته باشد برآورد و اگر شقی باشد خداوند او را سعید گرداند و اگر در آن سال بمیرد شهید می میرد.

19- برای والدین نافع است: فرمود هر در شب نوزدهم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار (قل اللهم مالک الملک............... بغیر حساب) از آیۀ 26 و 27 از سورۀ آل عمران بخواند خداوند گناهان گذشته و آیندۀ او را می آمرزد و آنچه نماز بعد از آن گذارد قبول می کند و اگر والدین او در آتش باشند آزاد نماید.

20- جای خود را در بهشت می بیند : فرمود هر که در شب بیستم چهار رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار ( اذا جاء نصرالله و الفتح......) بخواند به آن خدایی که مرا به حق فرستاده از دنیا نرود مگر آنکه مرا در خواب ببیند و جای خود را در بهشت می بیند و با کرام برره محشور می شود.

21- نماز شب بیست و یکم :فرمود هر که در شب بیست و یکم هشت رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند خداوند به عدد ستارگان آسمان برای او حسنات نویسد و به عدد آن درجات بلند کند و سیئات محو نماید.

22- نماز شب بیست و دوم : فرمود هر که در شب بیست و دوم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های کافرون و توحید را پانزده بار بخواند  خداوند نام او را در اسماء صدیقین می نویسد و در روز قیامت در زمرۀ مرسلین می آید و او در پناه پروردگار باشد.

23- شرح صدر در این نماز است : فرمود هر که در شب بیست و سوم سی رکعت ( هر دو رکعت به یک سلام) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار سورۀ زلزال بخواند خداوند غل و غش را از دل او بر دارد و از جمله کسانمی باشد که خداوند شرح صدر برای آنها از اسلام عطا نموده و محشور می شود در حالی که روی او مانند بدر باشد.

24- با این نماز خود را از آتش برهانید: فرمود هر که در شب بیست وچهارم دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار اذا جاء نصر الله و الفتح را بخواند او را به آزاد کردن از آتش و از عذاب قبر و حساب آسان و زیارت و نوح و پیغمبران و شفاعت گرامی بدارد.

25-شب بیست و پنجم : فرمود هر کس در این شب ده رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد یک بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند ثواب آمرین به معروف و ناهین از منکر و مزد هفتاد پیغمبر به او می بخشد.

26- نماز شب بیست و ششم : فرمود هر که در این شب ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد ده بار (آمن الرسول.........) آیه285 از سورۀ بقره  بخواند خداوند او را از آفات دنیا و آخرت معاف کند و در روز قیامت شش نور به او بخشد .

27- نماز شب بیست و هفتم : فرمود هرکس در این شب دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی ( سبح اسم ربک.......) بخواند خداوند هزار هزار حسنه برای او می نویسد و هزار هزار سیئه از او محو نماید و هزار هزار درجه بلند فرماید و تاجی از نور ب سرش می گذارد.

28- نماز شب بیست و هشتم: فرمود هر کس در این شب چهار رکعت نماز گذارد (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند از قبر برخیزد در حالی که رویش مانند بدر باشد و خداوند اهوال روز قیامت را از وی دفع کند .

29- نماز شب بیست و نهم : فرمود هر که در شب بیست و نهم ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام)  بعد از حمد ده بار( الهیکم التکاثر....) و ده بار سورۀ فلق و ده بار سورۀ الناس و ده بار سورۀ توحید بخواند خداوند مزد مجتهد به او بخشد ومیزانش سنگین و حسابش سبک و مثل برق خاطف از صراط می گذرد.

30- نماز شب سی ام شعبان: فرمود هر کس در شب سی ام دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی بخواند و چون فارغ شود صد بار صلوات بفرستد قسم به خدایی که  مرا به حق به نبوت فرستاده خداوند برای او در جنة النعیم هزار هزار شهر بلند می کند و اگر اهل آسمانها و زمین به شمردن مزد آن گرد آیند قادر نمی شوند و خداوند هزار حاجت او را بر آورد.

 

 نماز جمعۀ آخر شعبان

جمعۀ آخر شعبان  ما بین نماز ظهر وعصر هشت  رکعت  نماز بخواند (هر دو رکعت به یک سلام)  در هر رکعت  بعد از حمد پنج بار سورۀ قدر وپنج بار توحید و پنج بار  الم نشرح بعد از همه یک بار  این دعا را بخواند :اللهم یا اکرم من کل کریم  ویا اسرع مجیب ویا اقرب سمیع اشرکنی فی جمیع ما اعطیت عبادک فی هذا الیوم  وما قبله  وما بعده  بحق محمد وآله واصحابه  وبحق القران العظیم  آمین آمین برحمتک یا ارحم   الراحمین .وسزاوار است  جمعۀ آخر شعبان  انسان در دعا  واستغفار وتوبه وانابه کوشش کند.

دعای روزهای آخر شعبان: در روایت است که هر کس سه روز آخر شعبان را روزه بگیرد و به رمضان وصل کند حق تعالی ثواب روزۀ دو ماه متوالی برایش می نویسد و آخرهای شعبان این دعا را زیاد بخواند اَللهُمَّ اِن لَم تَکُن غَفَرتَ لَنا فیما مضی مِن شَعبانٍ فَاغفِرلَنا فیما بَقِیَ مِنهُ همانا که خداوند در این ماه آزاد می کند بنده های بسیار را از آتش به حرمت ماه رمضان... 

 


نوشته شده در : سه شنبه 4 تیر 1392  توسط : لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic